Bürookujunduse kitsaskohad

Mari Efros, sisearhitekt

05.09.2001. Äripäev

 

Kokkuhoid kontori kujundamisel võib töötajad stressi viia

Büroode kujunduses esineb sageli mitmesuguseid vigu. Tooksin välja kolme sorti kitsaskohti - pseudokokkuhoid, planeeringuvead ja läbimõtlemata mööblivalik.

 

Pseudokokkuhoid

  • Liiga väiksed ruumid. Seetõttu jäävad töötajate igapäevased vajadused rahuldamata: pole söömisvõimalust, eraldi puhkenurka, üleriiete paigutamise võimalust. Erinevate ülesannetega töötajad, näiteks raamatupidaja ja müügisekretär, segavad üksteist, samuti tõmbavad külalised tähelepanu töölt kõrvale.
  • Ventilatsiooni (suvekuudel ka konditsioneeri) puudumine. See vähendab märgatavalt töötajate tööviljakust, kuna tekitab väsimust ja võib põhjustada tervisehädasid.
  • Ebapiisav või vale valgustus. Väsitab asjata ja mõjutab jällegi töötulemusi.
  • Kaabeldus on üldse lahendamata või lahendatud puudulikult, samuti ebapiisav võimsus. Iga ümberkorraldus põhjustab peavalu juhtmete vedamisel.

Enamasti on pseudokokkuhoid tingitud rahapuudusest või arvamusest, et saab ka odavalt ja hästi - tegelikult ju ei saa. Investeeringud töökeskkonda ja töötajate heaolusse tasuvad end kindlalt ära.

 

Planeeringuvead

  • Klientide ja külaliste liikumine on halvasti korraldatud. See häirib asjasse mitte puutuvate töötajate keskendumisvõimet, paneb külalise ebamugavust tundma.
  • Dokumendikäsitlus ebamugav - faksiaparaat, printerid ja koopiamasin on halvasti paigutatud, segavad tööd või kaastöötajaid. Lahendamist vajab arhiveerimine.
  • Töö iseloomust sõltuvalt vajaksid inimesed suuremat eraldatust või on nad teineteisest hoopis liiga kaugel. Mõni hea, kuid kõva häälega müügimees võib kolleegide tööviljakusele vägagi negatiivselt mõjuda.

Loomulikult peaks firma suutma ette planeerida koosseisu suurenemist ja/või vähenemist ja vastavalt ka ruume valima. Pikaajalised ebamugavad töötingimused mõjuvad väga stressitekitavalt.

 

Mööblivalik

  • Liiga suured või väikesed lauad, ebamugavad või vähevastupidavad toolid. Siin tuleb arvestada nii indiviidi vajadustega kui ka kontori üldpildiga üheaegselt.
  • Liiga vähe kapiruumi – paberid kuhjuvad laudadele.
  • Läbi mõtlemata lisavarustuse vajadus - arvutihoidja, lauariiulid, eraldusseinakesed lisavad mugavust ja aitavad töökohta paremini organiseerida.

Kuna kaasaegses büroos on tihti vajadus töökohti ümber organiseerida, siis on hea, kui mööbel võimaldab seda ilma suure vaevata teha. Lauad olgu kergesti lahtimonteeritavad, et neid võiks paigutada vastavalt uutele vajadustele. Abilauad peaks sobima nii paremale kui vasakule töölaua poolele.

Ratastel kapid lisavad mobiilsust, nende ümberpaigutamiseks pole vaja kogu kapi sisu välja tõsta.

Palju erineva kujuga laudu avabüroos mõjub väsitavalt, ka eri kõrgusega kapid tuleks mingi rütmi järgi paigutada. Vaheseinad ja suuremad taimerühmad aitavad ruumi liigendada ja kompositsiooni koos hoida.

Kogu mööbel peab olema ühtse viimistlusega. Kujunduslikult tuleb läbi mõelda ruumi kompositsioon - et sisenedes oleks vaade meeldiv. Õnnestunud interjööri saavutamiseks tuleks tähelepanu pöörata ka sise- ja välisruumi visuaalsele ühendamisele.

 

See veebileht kasutab küpsiseid